Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Gjennomgang av partiprogram

Gjennomgang av partiprogram

I denne mappen finner du Fredsrådets gjennomgang av hvert enkelt partis program. Her kan du se hvilke sitat fra de ni partienes program vi har bedømt som fredspolitiske moment. Disse momentene er senere blitt analysert nærmere, hvilke er redegjort for i mappen nedenfor.

'Gjennomgang av partiprogram' RSS 2.0 feed


Fremskrittspartiet

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne [ Les mer ]

Høyre

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne. [ Les mer ]

Kristelig Folkeparti

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne [ Les mer ]

Venstre

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne [ Les mer ]

Arbeiderpartiet

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne [ Les mer ]

Senterpartiet

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne [ Les mer ]

Sosialistisk Venstreparti

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne [ Les mer ]

Rødt

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne. [ Les mer ]

Miljøpartiet De Grønne

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne. [ Les mer ]
powered by jm