Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Fredskvalitet i programmene

Fredskvalitet i programmene

Her finner du informasjon om hvilke avveininger som ligger til grunn for poengsettingen i Fredspolitisk regnskap. Hver av de ti fredspolitiske indikatorene regnskapet er produsert ut fra gjennomgås, og det redegjøres for årsakene bak at de ulike momentene er vurdert positivt eller negativt

'Fredskvalitet i programmene' RSS 2.0 feed


Tema nr 1: Nedrustning.

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no
[ Les mer ]

Tema nr 2: Afghanistan

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no [ Les mer ]

Tema nr 3: Kvinner, fred og sikkerhet

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no [ Les mer ]

Tema nr 4: Våpenhandel

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no
[ Les mer ]

Tema nr 5: Verneplikt og ikkevoldelig forsvar

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no
[ Les mer ]

Tema nr 6: Defensiv forsvarspolitikk

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no
[ Les mer ]

Tema nr 7: Sivile fredsstyrker

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no
[ Les mer ]

Tema nr 8: Støtte til fredsbevegelsen

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no
[ Les mer ]

Tema nr 9: Fredskultur og fredsundervisning

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no
[ Les mer ]

Tema nr 10: FN og folkeretten

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no
[ Les mer ]
powered by jm