Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009

Regnskapet - totalt

Helhetsinntrykk - Nedrustning - Afghanistan - Kvinner, fred og sikkerhet - Våpenhandel - Verneplikt - Defensiv forsvarspolitikk - Sivile fredsstyrker - Støtte til fredsbevegelsen - Fredsundervisning og fredskultur - FN og Folkerett
12 28 12 16 18 7 13 3 1
R SV AP SP MDG V KRF H FRP
Denne grafen viser gjennomsnittet for alle temaene for hvert enkelt parti.
powered by jm