Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Om Fredspolitisk regnskap 2009>>Norges fredsråds politiske utgangspunkt

Norges fredsråds politiske utgangspunkt

Her kan du se hva Fredsrådets vedtekter sier om poltisk forankring og identitet.

Utdrag fra Norges fredsråds vedtekter:

§l. Navn
Norges Fredsråd er et samarbeidsorgan for norske fredsorganisasjoner som har gitt sin tilslutning til rådets verdigrunnlag.

§2. Formål
Norges Fredsråd skal skape engasjerende arenaer for fredsarbeid og bidra til å styrke norske fredsorganisasjoners muligheter for samarbeid, formidling og påvirkning.

§3. Verdigrunnlag
NFR er partipolitisk og blokkpolitisk uavhengig.
NFR skal arbeide for fred, nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold.
NFR skal motarbeide krig, og ser militarisme, våpenallianser og den skjeve fordelingen av verdens ressurser som mulige årsaker til krig.
NFR vil fremme solidaritet, rettferd, likeverd og forståelse på tvers av kulturelle forskjeller og politiske målsetninger.

§4.Målsetninger
Norges Fredsråd skal:
- være en møteplass og en pådriver for fredsengasjement
- være en stemme i den fredspolitiske debatten
- være fremtidsrettet og følge utviklingen i fredsrelaterte saker og arbeidsmetoder
- være en portal for fredsarbeid i alle deler av samfunnetpowered by jm