Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Gjennomgang av partiprogram>>Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) har både et prinsipprogram og et arbeidsprogram fra 2009. Prinsipprogrammet (PP) er på 23 sider. Partiets arbeidsprogram er på 27 sider. Samlet utgjør dette det desidert laveste programsideantall av alle partiene.

MDG er et radikalt parti, på linje med Rødt, men ikke et venstreradikalt et, og med en langt tydeligere fredsprofil.Det er også det eneste radikale parti som hverken befinner seg på ytterste høyre eller ytterste venstre. Ikke minst er MDG det eneste partiet i Norge som står for en absolutt ikkevoldslinje. Dette kommer eksempelvis til uttrykk ved følgende formulering i PP: «Miljøpartiet De Grønne legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av politikken. Vi mener økologisk og sosial bærekraft, demokrati og respekt forebygger konflikter gjennom fjerning av strukturell vold i fredstid. Vi mener også at ikkevoldelig motstand og dialog kan dempe, forvandle og løse konflikter når de oppstår.» I dette sitatet indikeres også en annen fredspolitisk dimensjon ved MDGs program: det partiet kaller «sosial bærekraft». Partiets tenkning synes i det meste å sentreres rundt målene om nettopp sosial bærekraft og økologisk bærekraft. I denne sammenheng uttales det eksempelvis i PPs første linje: «Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt.» Videre utdypes relasjonen mellom de to målene ved utsagn som: «Mennesket legger allerede beslag på store deler av jordens areal og naturressurser, noe som truer fred, velferd og selve eksistensen til mange medmennesker samt en rekke andre arter».

På tross av at MDGs program kun består av 50 sider, og dermed ikke behandler alle deler av fredspolitikken like inngående som eksempelvis SVs program gjør, er MDGs program svært gode på fredspolitikk. Beklageligvis gjentas prinsipprogrammet i all hovedsak i arbeidsprogrammet, slik at man i praksis kan se det samlede sideantallet som nærmere 30 enn 50 sider. Allikevel hevder altså partiet seg helt i toppen når det gjelder antall fredsmomenter. Dette skyldes en svært tydelig fredsprofil, hvor ikkevoldskonsepter opptar stor plass. Imponerende!




powered by jm