Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Gjennomgang av partiprogram>>Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne

Aps Stortingsvalgsprogram er kortere enn de fleste andre partienes program. Samlet er det på 67 sider, og partiet har ingen prinsipprogram i tillegg. Programmet starter med en sides oppsummering av de viktigste sakene, hvor dessverre ikke noen av fredsindikatorene omtales. På neste side oppsummeres imidlertid partiets grunnleggende idéer, og her uttales det blant annet: «Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og i økologisk balanse,
der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine livsvilkår.»

Gjennomgangstematikken i Aps program er solidaritet. Veldig mange av formuleringene som fremkommer i denne sammenheng kan med litt godvilje tolkes som uttrykk for fredskultur, selv om disse ikke oppregnes slik i dette politiske regnskapet. Det ville i tilfelle ha utvannet fredsbegrepet. I Aps program er det er avsatt halvannen side til et avsnitt om «Sikkerhet og fred», på slutten av programmet. Ap er mindre forklarende i forhold sin fredsprofil enn eksempelvis Krf eller SV. Hos Ap heter det eksempelvis at «fredsprosesser er et mål i seg selv» uten noen videre forklaring på hvorfor det er slik. Programmet har imidlertid uttalelser som «Det er ikke mulig å skape fred uten å skape utvikling og rettferdighet».

Mange av de tradisjonelle fredssakene fredsorganisasjonene har frontet ovenfor partiet i de senere år er kommet med i partiprogrammet. Programmet har en gjennomgående fredsprofil, selv om denne til tider er utydelig. Oppsummeringer som denne signaliserer imidlertid at fredstemaet som oftest er med i Aps tankesett: «Vår utenrikspolitikk må søke allianser, og vi må se sammenhengen i politikken – mellom rettferdig fordeling, handelspolitikk, energipolitikk, miljøpolitikk, sikkerhetspolitikk, næringspolitikk og fredsengasjement». Aps program er blant de bedre på fredssak. Programmet har gjennomgått substansielle forbedringer siden 2005.
powered by jm