Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Gjennomgang av partiprogram>>Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet

Her finner du en tekst som beskriver partiets program og dertil fredsprofil og Fredsrådets forståelse av denne

I Frps prinsippprogram for 2009-2013 omtales ingen form for fredspolitikk eksplisitt. Programmet er på 12 sider. Vi har imidlertid identifisert en del tekst i programmet av relevans for 5 av de 10 fredspolitiske indikatorene. Begreper som «fred», «ikkevold» eller «nedrustning» benyttes heller ikke i dette tolv siders dokumentet. I programmets innledning om ideologi og prinsipper presenteres fred hverken som målsetting eller verdi for partiet.

I tillegg til prinsipprogrammet har Frp også et handlingsprogram. Frps handlingsprogram er på hele 92 sider. I Siv Jensens to siders innledning til programmet nevnes absolutt intet av fredspolitisk relevans. Det er ingen tegn til at noen som helst av Norges fredsråds innspill til Frps programkomité er kommet inn i partiets endelige program.

Frp har tre ganger flere negative momenter i forhold til de ti fredsindikatorer enn de har positive i sine programmer. Dette bevitner oppsiktsvekkende lite fredspolitisk engasjement fra partiets side.

powered by jm