Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Fredskvalitet i programmene>>Tema nr 2: Afghanistan

Tema nr 2: Afghanistan

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no

Analyse

Frps program poengterer at det er viktig at Norge tar aktiv del i kampen mot terror, og at Norge må opptre som lojal alliert med USA når det gjelder samarbeid og strategivalg. Høyre er tydeligere når det gjelder krigen i Afghanistan, og vil oppheve begrensningene på hvor norske styrer kan operere i landet, vil at Norge skal opptre lojalt i alliansen og i det hele tatt prioritere militære bidrag i utenlandsoperasjoner gjennom NATO og EU. Dette gir partiet to negative ekstrapoeng i denne sammenheng. Når det gjelder Kr.F er de støttende til krigen, men rimelig tamme i deres omtale av denne. Venstre støtter krigen på tilsvarende måte i sitt program, men påpeker samtidig problemer med humanitært rom i Afghanistan. Venstre gis et halvt ekstrapoeng for dette. Ap omtaler Afghanistan på liknende måte som Kr.F, og selv om partiets krigsiver her begrunnes litt klarere er konklusjonen den samme. Sp har en særlig interessant omtale av Afghanistan i deres program. På tross av at partiet har støttet den norske krigføringen kontinuerlig siden angrepet i 2001, heter det i programmet at partiet vil styrke den fredsbevarende og humanitære støtten fra Norge på bekostning av militær deltakelse. På tross av at Sp er blant de seks partiene som støtter krigføringen, og ikke blant de tre som er motstandere av denne, anerkjennes dermed et av Sps moment i denne sammenheng som et fredsmoment.

MDG har tydelig motstand mot alle typer «out of area» operasjoner i sine program, og argumenterer kort men effektivt for dette standpunkt. Koblingen til NATOs atomstrategi, og kollektiv sikkerhet gir De Grønne to ekstra kvalitetspoeng. Rødt er svært tydelige i forhold til Afghanistan. I motsetning til de øvrige partiene sidestiller Rødt krigen i Irak og i Afghanistan, hvilke også SV gjør, men da på en mer uklar måte. I tillegg kritiserer Rødt krigen mot terror i forhold til rasisme og innskrenking av demokratiske rettigheter i vesten. De siste momentene medfører to ekstra kvalitetspoeng for partiet.

SV har som kjent endret sin Afghanistan politikk i 2009. SV går nå til valg på å trekke de norske soldatene hjem fra Afghanistan. Sannsynligvis av denne grunn omtales Afghanistan langt mer inngående i SVs program enn i de andre partienes program. I antall fredsmomenter innkasserer SV dermed flere poeng enn alle de andre partiene samlet. Når det gjelder ekstrapoeng er ikke aktuelt, men samtlige av de tretten fredsmomentene står seg isolert sett godt, uten nevneverdige gjentakelser eller sammensetting som bidrar til utvanning av deres primære standpunkt, hvilke altså er «hent soldatene hjem».

Fredsrådets helhetsinntrykk når det gjelder Afghanistan er at MDG er best, Rødt nest best og SV er tredjebest på dette i sine partiprogram.
powered by jm