Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Fredskvalitet i programmene>>Tema nr 6: Defensiv forsvarspolitikk

Tema nr 6: Defensiv forsvarspolitikk

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no

Analyse

Selv om Frp har fire momenter som direkte motstrider en defensiv norsk forsvarspolitikk, er det en viss gjentagelse i disse. Frp får dermed bare et minuspoeng i denne sammenheng. Høyre har tilsvarende to negative moment, og et positivt, hvilket angår at Heimvernet fortsatt bør gis muligheten til å utdanne egne soldater.

Kfr har i denne sammenheng noen gode punkter om satsing på Heimvernet. Dette redder partiet fra å ende på minussiden i denne saken. I tillegg har de en flott formulering om at Forsvaret skal forebygge krig og konflikter og bidra til en fredelig utvikling, hvilke partiet mottar et ekstra kvalitetspoeng for. Venstre har en tilsvarende formulering de også får ekstra kvalitetspoeng for. Ellers har partiets program for stort fokus på å bidra militært i NATO og EU til å få uttelling for mer enn et fredsmoment i denne sammenheng.

Miljøpartiet De Grønne gjør det veldig godt på defensivt forsvar. De er soleklare motstandere av alle offensivt innrettede allianser som NATO og EUs forsvarssamarbeid. MDG er svært klare på at det både er ønskelig å mulig å drive et ikkevoldelig forsvar av Norge, at vi kan og bør utvikle en ikkevoldskultur, og forklarer hvilke menneskesyn de mener bør ligge til grunn for dette. MDGs program tar dessuten til motmæle ovenfor militarismen, både som strategi og tankegang. Dette er fredspolitikk av ypperste klasse, og MDG mottar hele seks ekstra kvalitetspoeng av denne grunn.

Ap har positive moment i denne sammenheng ved at de ønsker et større fokus på territorialforsvar i både NATO og i Norge. Dessverre utliknes en del av det positive i deres program ved at det fortsatt støtter opp om militære operasjoner gjennom EU og NATO utenfor dette territoriet. Sp vinner stort på sin nasjonale orientering i forhold til forsvarsutvikling i denne sammenheng. De innkasserer fem ekstra poeng for fokus på norsk territorium, at NATO skal fokusere på forsvar av sitt eget territorium, forholdet til EUs grensekontroll, styrking av heimvernet og motstand mot deltakelse i EUs klampgrupper. Samlet får dermed Sp ekstra kvalitetspoeng i denne sammenheng.

SV innkasserer tretten av deres fredsmomenter i denne sammenheng fra partiets gamle, men fortsatt gjeldende, prinsipprogram. Disse formuleringene er fra 1995, og likner litt på noen av formuleringene MDG bruker i sine program fra 2009. Konsepter fra 95 programmet, som eksempelvis ikkevoldsforsvar og nasjonalt defensivt folkeforsvar, tas imidlertid ikke opp i partiets arbeidsprogram fra 2009. Disse elementer gis derfor ikke ekstrapoeng, hvilke ellers ville ha skjedd. Spesielt mye gjentakelse i programmenes fredsmoment på dette temaet gjør videre at SV ikke får uttelling for alle sine fredsmomenter i kvalitetsanalysen. Deres utgangspunkt er imidlertid så overlegent alle andre parti (hele 47 fredsmoment) at partiet uansett kommer svært godt ut i denne analysen.

Fredsrådets helhetsinntrykk når det gjelder defensiv innretning av forsvaret er at MDG er best, SV er nest best og SP er tredje best på dette i sine partiprogram.
powered by jm