Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Fredskvalitet i programmene>>Tema nr 7: Sivile fredsstyrker

Tema nr 7: Sivile fredsstyrker

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no

Anaylse

I forhold til dette temaet ser vi færre blokkpolitiske skillelinjer enn vi erfarer i øvrige fredspolitiske indikatorer. Det er hele fire partier som ikke sier noe om sivilefredsstyrker, eller som i det hele tatt ikke synes å reflektere rundt tematikken ut fra deres partiprogram. Disse er Frp, Høyre, Rødt og Sp. Av de partiene som særlig engasjerer seg i saken finner vi Kr.F, Venstre, SV og MDG.

Både Kfr og SV sier i sine program at de ønsker å utrede muligheten for å etablere en norsk sivil fredstyrke. Dette gis partiene et ekstra kvalitetspoeng i forhold til. Sammen med Venstre er det kun disse partienes program som omtaler sivile fredsstyrker eksplisitt. De Grønne åpner imidlertid for det ved å åpne for ikkevoldsinnsats i internasjonale operasjoner, riktignok uten å forklare sivile fredsstyrker som strukturen for dette. Når de Grønne uansett er del av kampanjen for å etablere en norsk sivil fredsstyrke, forøvrig som det eneste av partiene, legges imidlertid godviljen inn, og partiets programuttalelse forstås som støtte til sivile fredsstyrker. Ap omtaler heller ikke konseptet som sådan, men sier de går inn for en fredsrelevant siviltjeneste, hvilke i kampanjesammenheng fra fredsbevegelsen er blitt presentert som del av konseptet. Ap får dermed et kvalitetspoeng uavhengig av deres mangel på direkte omtale.

Fredsrådets helhetsinntrykk når det gjelder sivile fredsstyrker er at SV er best, Krf nest best og Venstre er tredje best på dette i sine partiprogram.
powered by jm