Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Fredskvalitet i programmene>>Tema nr 9: Fredskultur og fredsundervisning

Tema nr 9: Fredskultur og fredsundervisning

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no

Analyse

Kfr er som vanlig sterke på fredskultur. Denne gangen innkasserer de ekstra kvalitetspoeng grunnet sitt sterke fokus på konfliktforebygging, støtte til dialogtiltak og styrking av nasjonens rolle som tilrettelegger for fred internasjonalt. Ap gjør det også bra i denne sammenheng, og får ekstrapoeng for å fremme nasjonalt fredsarbeid og samfunnsansvar internasjonalt. Sp er imidlertid enda bedre enn Ap på konfliktforebygging i skolen og fredsbygging gjennom bistand. Dette får Sp hele fire ekstra kvalitetspoeng på, hvilket gjør at de såvidt passerer Ap i denne analysen.

MDG håver inn ekstra kvalitetspoeng i denne analysen. Grunnen til det er at de som eneste parti ønsker styrking av fredsundervisning, forskning på ikkevoldelig konflikthåndtering samt legger ikkevoldsprinsippet til grunn for ALLE deler av politikken. Nettopp det siste poenget er også særlig avgjørende for at MDG sine program gis en bedre helhetsvurdering i fredspolitisk regnskap som helhet enn det deres samlede fredspoeng skulle tilsi.

SV skriver veldig mye mer enn alle de andre partiene om saker av relevans for fredskultur. Partiet har riktignok mange gjentakelser av sine poeng i sine programmene, men selv når disse er trukket fra, står vi igjen med mange momenter. Av disse er det fire moment som er svært gode i forhold til fredskultur og fredsundervisning, og derfor gis ekstra kvalitetspoeng. Som et eksempel til etterfølgelse kan det nevnes uttalelser som «krig er en forbrytelse mot menneskeheten. Vår visjon er en fredelig verden - en verden der konflikter løses uten krig og vold», «SVs visjon er en rettferdigverden der (...) konflikter håndteres fredelig» og «hovedutfordringene er å fjerne årsakene til konflikter og bidra til at konflikter løses uten bruk av vold». Slike visjoner gjør det tydeligvis enklere enn for andre å utmeisle fredspolitikk i sine program.

Når det gjelder Frp, Høyre og Venstre har ikke deres programmer særlig mye om hverken forebygging av konflikter/ vold, fredsundervisning og andre byggesteiner i forhold til fredskultur sammenliknet med de øvrige programmene. Venstre er imidlertid tydeligere på forebygging av vold enn de øvrige, og mottar derfor tre ekstra kvalitetspoeng. Høyres fokus på nytten av konfliktråd gir dem ett ekstra kvalitetspoeng. Frp har ingen tilsvarende gode momenter blant sine seks.

Fredsrådets helhetsinntrykk når det gjelder fredsundervisning og fredskultur er at MDG er best, SV er nest best og Krf er tredje best på dette i sine partiprogram.
powered by jm