Fredspolitisk Regnskap 2009
Du er her: Fredspolitisk Regnskap 2009 >>Fredskvalitet i programmene>>Tema nr 10: FN og folkeretten

Tema nr 10: FN og folkeretten

Her kan du lese analysen som ligger til grunn for fastsetting av fredspoeng per fredspolitisk indikator. Fordelingen av disse fredspoengene per parti er altså grafisk fremstilt på www.regnskap.norgesfredsrad.no

Analyse

Frp omtaler FNs fredsarbeid og folkeretten i positive ordelag ved to anledninger i sine program. Ved to andre anledninger hevder de samme programmene imidlertid at det er NATO og EU som skal være grunnpilarene for Norge i sitt internasjonale samarbeid, og ikke FN. Rødt har ingen omtale om dette i sine program. Høyre har en klar holdning til at man ønsker en FN-ledet verdensorden i sine program. Denne holdningen gir partiet to ekstra kvalitetspoeng i denne sammenheng.

I tillegg til SV og MDG gjør også Kfr og Sp det godt i denne analysen. De er begge klare i forhold til sin motstand mot angrepskrig og forkjøpskrig, og bruker god plass på å understreke at folkeretten skal hindre slikt. Kfr og Sp understreker også FNs viktige rolle som konfliktforebyggende organ. Ap gjør det nesten like bra, er som Kfr og Sp tydelige på FNs rolle innen fredsbygging og konfliktforebygging. Venstre gjør det imidlertid dårlig i denne analysen. De virker langt mindre engasjert i denne type problemstillinger enn tilfellet var i deres forrige stortingsvalgsprogram.

De som kommer best ut i forhold til å styrking av FN og folkeretten er MDG og SV. Sistnevnte fremhever ved svært mange anledninger hvilke viktige fredspolitiske roller de mener FN innehar, og sier eksempelvis at «FN er verdens viktigste organisasjon for samarbeid, konfliktforebygging, konfliktdemping og fredsbygging». MDG fremfører mange av de samme argumenter for dette som SV gjør, bare i mindre omfang. Ellers strekker MDG seg særlig langt ved utsagn som «Miljøpartiet De Grønne setter hensynet til det globale fellesskapet foran nasjonens interesser, og vil konsekvent arbeide for å fremme internasjonal rettsorden».

Fredsrådets helhetsinntrykk når det gjelder FN og folkeretten er at SV er best, MDG er nest best og Krf er tredje best på dette i sine partiprogram.
powered by jm